Het is een oud zeer: Brussel is te ingewikkeld om vlot te besturen. Een gewest, negentien gemeenten, drie gemeenschapscommissies en nog zoveel meer bestuurslagen maken van bijna elk groot project in de hoofdstad van Europa een lange lijdensweg. Zo wordt het dorp ‘Broekzele’ nooit een wereldstad, een metropool. Ze werken er aan een interne staatshervorming, die een aantal pijnpunten moet wegmasseren. Panorama onderzoekt of er beterschap op komst is. Donderdag 14 maart om 21.35 u.

Een smal fietspad tussen twee witte strepen verandert plots in een brede fietsboulevard, gescheiden van het autoverkeer, om enkele honderden meter verder gewoon op te houden. Welkom in Brussel, waar je voor je ’t weet een gemeentegrens over fietst.

Of deze : de Brusselse bevolking groeit drie keer sneller dan de Vlaamse. Het Brussels Gewest maakt dus geld vrij om extra schoollokalen te bouwen. Maar het wordt (zij het tijdelijk) teruggefloten door de Vlaamse gemeenschap, want onderwijs is gemeenschapsbevoegdheid. Of nog deze: de heraanleg van het Rogierplein sleept al zeven jaar aan. Het plein ligt toevallig pal op de grens tussen Brussel-stad en Sint-Joost, en ook het gewest moet zijn zegje doen.

Maar er is ook hoop. Voor het eerst lijkt de samensmelting van Brusselse gemeenten bespreekbaar. En de minister-president, de baas van het gewest, zal hoe dan ook meer bevoegdheden krijgen.

Maar dan merk je dat het Brusselse mobiliteitsprobleem niet stopt aan de gewestgrenzen. Het Gewestelijk Expresnet- in-opbouw gooit zijn tentakels diep in Vlaams- en Waals-Brabant.
En mogelijk komen er ook sneltrams van de Lijn. En of politiek Vlaanderen dat leuk vindt of niet, het groeiend aantal Brusselaars zal meereizen, en zich aan de eindstations settlen.
Een reportage van Greet Pluymers en Hilde De Windt Presentatie : Phara de Aguirre

Panorama – De groeipijnen van Brussel: donderdag 14 maart om 21.35 uur op Canvas

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: