Vorige week werd Pinokkio nog aan de talrijke pers voorgesteld en deze week zorgen meter en peter van deze musical voor een stunt.

Goedele Liekens en Stijn Coninx zijn officieel meter en peter van de musical Pinokkio. Goedele Liekens: “Sinds ik zelf kinderen heb, besef ik hoe belangrijk het is dat ze opgroeien in een liefdevolle omgeving. Er zijn helaas veel te veel kinderen op de wereld die niet worden groot gebracht door liefhebbende ouders. Op deze manier krijg ik de kans om 1.000 kinderen die niet de liefde van een gezin om hen heen hebben, op de avant-première van Pinokkio uit te nodigen. Nog eens 20 kinderen mogen naar de Feestelijke Voorstelling van Pinokkio komen kijken.”

Ook Stijn Coninx wilde graag peter zijn: “Ik weet uit eigen ervaring dat kinderen elke dag opnieuw aandacht en liefde nodig hebben en ook dat dove en slechthorende kinderen vaak minder kansen krijgen, terwijl ze juist wel een plaats midden in de maatschappij nodig hebben. Daarom ben ik samen met Studio 100 bezig om enkele vertoningen van Pinokkio in te richten met de nodige infrastructuur voor doven en slechthorenden. Dit past ook in het kader van het project Intro, een project van de Minister van Gelijke Kansen.”

De wedstrijd:
Goedele Liekens en Stijn Coninx nodigen 1.000 kinderen uit weeshuizen en instellingen uit op de avant-première van Pinokkio in de Elisabethzaal in Antwerpen op 24 maart 2006. Ze kunnen deze prijs winnen door per weeshuis of instelling deel te nemen aan deze wedstrijd:

Maak een kunstwerkje over Pinokkio, neem er een foto van en mail die naar meter-peter@studio100.be
VOOR 10 maart 2006 (één inzending per instelling)

Naast deze 1.000 kinderen worden nog eens 20 kinderen uitgenodigd op de Feestelijke Voorstelling van Pinokkio in de Elisabethzaal in Antwerpen op 26 maart 2006.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: