Voor de manier waarop ze in het voorbije jaar openhartige getuigenissen heeft gegeven over de worsteling met haar mentaal welzijn en al jarenlang taboedoorbrekende boodschappen heeft gebracht als ambassadeur van Te Gek!?, ontvangt zangeres Selah Sue dit jaar de elfde Ups & Downs prijs.

De prijs gaat jaarlijks naar een persoon die psychische kwetsbaarheid, in het bijzonder depressie of bipolariteit, in de media naar voor heeft gebracht, en daarbij het taboe op een destigmatiserende wijze heeft doorbroken.

Ook is het bijzonder dat Selah Sue in haar muziek communiceert vanuit de menselijke psyche: in de ‘Voice Dialogue’ therapie vond ze inspiratie voor haar songs op haar album ‘Persona’. Daarbij gaat ze ook het thema van het gebruik van antidepressiva niet mee uit de weg. Haar eigen hoogtes en laagtes met het gebruik van medicatie zijn herkenbaar voor velen.

Op haar bekende Facebook-post van 11 augustus kreeg ze duizenden on-dersteunende reacties en volgden zowel de media als de academische we-reld met beschouwingen over therapie en medicijnen voor depressie.

“Zij heeft positief bijgedragen aan de bespreekbaarheid van behandeling en begeleiding van psychische problemen bij zowel volwassenen als jongeren”, zegt Patrick Colemont, ondervoorzitter van Ups & Downs, de vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving. “Selah Sue is krachtig in haar kwetsbaarheid. Met de U&D prijs omhelzen we haar met warmte en waardering”.

Zij krijgt haar prijs toegekend tijdens het 16de Ups & Downs Forum door actrice en U&D meter, Maaike Cafmeyer op zaterdag, 8 oktober 2022 om 16u in het Provinciehuis te Leuven.

De prijs is een voor Selah Sue gepersonaliseerd kunstwerk van de hand van Lieve Lo-dewycks, lotgenote bij Ups & Downs Geel.

De Ups & Downs prijs werd eerder toegekend aan actrice Hélène Devos, journalist Riadh Bahri, zangeres Annelies Brosens van Laïs, presentatrice Evi Hanssen, zanger Wannes Cappelle, acteur Ben Segers, minister Guy Vanhengel en theatermaker Dirk Tanghe en reportagemaker Sjoerd Tanghe.

In 2015 ging de prijs naar twee ervarings-deskundigen die over hun herstelproces publi-ceerden: Brenda Froyen ("Kortsluiting in mijn hoofd") en Hans Meganck (“Depressie: goede zorg voor kwetsbare mensen").

Enkele cijfers:
- 2 tot 5 % van de bevolking wordt getroffen door een vorm van een stemmingsstoornis; het gaat dus om ongeveer 200.000 personen in Vlaanderen.
- vzw Ups & Downs heeft in 11 Vlaamse steden zelfhulpgroepen die maandelijks samen komen voor informatieve sessies of gespreksavonden. Bijzonder is de groep “Young” in Zoersel, voor jongeren vanaf 16 jaar. Alle informatie op www.upsendowns.be.

Algemene informatie:
Ups & Downs is de vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving. Onze vzw wordt volledig gedragen door ervaringsdeskun-dige vrijwilligers, die voornamelijk in 11 steden maandelijkse bijeenkomsten organiseren voor lotgenoten en familie. Daarnaast verstrekken we informatie via onze website met een online-forum, de facebook-pagina (met ruim 2500 volgers), twitter (@UpsendownsBe), een kwartaal tijdschrift en onze publicaties zoals de Depressiegids in samenwerking met Janssen.

16 de Forum Ups & Downs: “Schaamte doodt”
Informatie over het 16de Forum vindt u in de folder in bijlage of op de website www.upsendowns.be . Voor dagelijkse berichten over bipolaire stoornis of chronische depressie kan u ook terecht op volgende Facebook -pagina: www.facebook.com/upsendowns.be .

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over