Jaren 90, Gent. Een goedbedoelende vzw opent een opvangtehuis voor zieke en stervende minderbedeelden en aidspatiënten. Maar als een muurzwam achter het behang woekeren de zielenherders van de Kerk. Niet uit naastenliefde, maar uit winstbejag, uit machtswellust en in een poging hun dominantie over de ethische principes van het land te behouden.

Huisarts Rudy Van Giel beschrijft hoe hij werd herleid tot een radertje dat paste in de machinerie zoals...