In de vierdelige reeks Mijn god ontmoet Phara de Aguirre aalmoezeniers en consulenten van de diverse erkende levensbeschouwingen in ons land: de rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, islamitische en joodse godsdienst, en de vrijzinnigheid. De boeddhistische levensbeschouwing is pas sinds maart 2023 erkend en komt dus niet aan bod.

De reeks is opgebouwd rond vier biotopen waar aalmoezeniers en consulenten als betaalde kracht of als vrijwilliger aan het werk zijn: het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. In elk van die biotopen volgen we drie verschillende levensbeschouwingen. Waar liggen de verschillen, wat zijn de gelijkenissen?

“Het waren fijne gesprekken en ontroerende rituelen die we mochten meemaken en filmen.”
Phara de Aguirre

Het ziekenhuis

In het ziekenhuis volgen we Ine Pauwels, rooms-katholieke pastor op de dienst pastorale zorg en zingeving in het Ziekenhuis Oost-Limburg. In Brugge maken we kennis met Bernard Peckstadt, halftijds verpleger in AZ Sint-Lucas, maar ook orthodox parochiepriester. In die hoedanigheid bezoekt hij zijn parochianen wanneer die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Latifa en Saida Chebaa zijn twee zussen die in Antwerpen MOPA hebben opgericht, een dienst voor palliatieve zorg aan moslims en mensen met een migratieachtergrond.

De gevangenis

Ook in de gevangenis hebben gedetineerden recht op geestelijke bijstand van een aalmoezenier of consulent. In de gevangenis van Beveren gaan we mee op cel met Ilse en Ben, de protestants-evangelische aalmoezeniers. We zijn ook getuige van de allereerste evangelische doop in de gevangenis. In het arresthuis van Antwerpen lopen we mee in het kielzog van Ahmed, de Islam-consulent, en in de gevangenis in Brugge volgen we Nancy, die al twintig jaar als vrijwillig moreel consulent vrouwelijke gevangenen bijstaat.

Het leger

Het leger heeft een lange traditie van aalmoezeniers en consulenten die zorgen voor geestelijke bijstand aan de militairen. We gaan mee op missie met padre Hans naar Roemenië, waar Belgische militairen meewerken aan de uitbreiding van een Roemeense legerbasis om de oostflank van de Navo te versterken. Manu is als moreel consulent verbonden aan de Koninklijke Militaire School, waar we hem de nieuwe studenten zien opvangen en begeleiden. Het leger heeft ook een rabbijn, Israël Muller, in dienst.

De haven

Vroeger had Antwerpen een internationaal zeemanshuis en zeemanskerken in de stad. Sinds enkele jaren werken de zeemansmissies en een welzijnsorganisatie samen in het Harbour Hotel, dichtbij de haven. Elke dag vertrekken de havenaalmoezeniers naar hun deel van de haven om de bemanning op schepen te bezoeken of een dienst te houden aan boord van een schip. We volgen June, een anglicaanse aalmoezenier met Filipijnse roots, Kiran, een katholiek aalmoezenier die in 2018 van India naar België kwam om hier als missionaris te werken en Jörg van de protestantse Duitse zeemanskerk die al 36 jaar havenaalmoezenier is.

Phara de Aguirre: "Ik moet eerlijk toegeven dat het voor mij lang geleden was dat ik zoveel over geloof en levensbeschouwing gepraat heb, maar het waren fijne gesprekken en ontroerende rituelen die we mochten meemaken en filmen. En of het nu de mens is of God die uw leidraad is en bij wie u steun zoekt in moeilijke tijden, het doet er niet toe voor mij."

Mijn god: vanaf woensdag 19 april om 22.10 u. op Canvas en VRT MAX

Aflevering 1: Het ziekenhuis - ​Woensdag 19 april

Ziekenhuizen zijn plaatsen waar mensen geboren worden, lijden, hopen, sterven. Het zijn voor patiënten en hun dierbaren intense momenten, waarbij ze soms steun zoeken in hun geloof of levensovertuiging. Patiënten die dat willen kunnen een gesprek aanvragen met een aalmoezenier of consulent, of kunnen een ritueel laten uitvoeren. In deze aflevering volgen we een rooms-katholieke pastor, een orthodox priester en twee moslima’s die palliatieve zorg bieden aan terminaal zieke patiënten.

Ine Pauwels is een jonge vrouw die werkt als rooms-katholieke pastor op de dienst pastorale zorg en zingeving in het Ziekenhuis Oost-Limburg. We volgen Ine wanneer ze patiënten bezoekt, de communie ronddeelt en aan Maaike de ziekenzegening geeft.

Bernard Peckstadt is als orthodox priester verbonden aan de parochiekerk van de Heilige Konstantijn en Helena in Brugge, maar hij werkt ook halftijds als verpleger in het AZ Sint-Lucas. Als één van zijn parochianen opgenomen is in het ziekenhuis, gaat hij op bezoek voor een gesprek of een ritueel.

Latifa en Saida Chebaa zijn twee zussen die samen MOPA hebben opgericht, een dienst voor palliatieve zorg aan moslims en mensen met migratie-roots. Ze begeleiden terminaal zieke mensen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Eén van hun patiënten is Sami, een jongen van twaalf met een hersentumor. Na zijn overlijden wordt Sami naar de moskee gebracht voor de rituele wassing. Het team van Phara mocht het ritueel filmen, en dat is uniek.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: